Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni un pedagogi visa šī mācību gada laikā piedalījās biedrības “Viedokļu līderu skola” projektā “Starptautiskās sadarbības uzlabošana starp Latvijas un ASV kopienām, izmantojot tiešsaistes diskusijas” (Bridging global communities through online discussions in Latvia and USA), kuru atbalstīja ASV vēstniecības Mazo grantu programma.

Projekta aktivitātes- četri diskusiju cikli -aizsākās 2021.gada oktobrī, kad “Viedokļu līderu skola” organizēja pirmo tiešsaistes diskusiju “Konfliktu risināšana. Vai mums būtu jāuzņem bēgļi? Vai mēs varam izlikties, ka bēgļu situācija Eiropā mūs neietekmē?”.  Projekta laikā tika diskutēts par dažādiem  Latvijas, Amerikas un pasaules sabiedrībai aktuāliem jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot sociālo tīklu jautājumiem, to ietekmei uz mūsu ikdienu, medijpratībai, ētikai un digitālās higiēnas nozīmei mūsdienu komunikācijā, konfliktu risināšanas iespējām, kā arī tika runāts par notikumiem Ukrainā un pasaulē.

Visas diskusijas notika angļu un latviešu valodā Zoom platformā, kurā piedalījās skolēni un skolotāji no Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas, Maltas vidusskolas, kā arī Fulbright un Flex programmu absolventi un dalībnieki, ASV vēstniecības pārstāvji, žurnālisti, kopienu līderi no Latvijas un ASV.

Projekta noslēgumā jaunieši un skolotāji apmeklēja ASV vēstniecības informācijas centru – Dž.F.Kenedija lasītavu, kas atrodas Nacionālās bibliotēkas telpās. ASV vēstniecības informācijas centrā viesi tikās ar kultūras atašeju Airisu Vilkiju, Fulbright programmas stipendiāti Teksasas Tehnoloģiju universitātes Veselības zinātņu centra Sabiedrības veselības katedras docenti Kortniju Kvīnu un ASV vēstniecības pārstāvi Nilu Studentu. Tikšanās laikā tika sniegta izsmeļoša informācija par apmaiņas programmām Latvijas jauniešiem ASV, kā arī projekta dalībnieki saņēma dalības apliecinājuma sertifikātus un piemiņas balvas no ASV vēstniecības.

Īpašu paldies vēlamies teikt Intai Rimšānei un Diānai Seleckai par iespēju piedalīties projektā, pilnveidot valodas prasmes, dalīties viedokļos un iegūt jaunu, interesantu un noderīgu informāciju.

Vineta Pavlova,
ATV starptautisko sakaru un projektu koordinatore