13. maijā, Valsts valodas dienā, tika paziņoti Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) izsludinātā jaunrades darbu konkursa „Es savā valodu pasaulē” nomināciju ieguvēji. Pateicības rakstus un nelielas piemiņas veltes par dalību konkursā saņēma četras Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas audzēknes – Keita Emīlija Orlovska, Viktorija Maksimova, Liene Strankale un Irina Adeļeviča –, kuras, tāpat kā pārējie konkursa dalībnieki, bija spējušas izteikt sevi, savas domas un jūtas 20–100 vārdos sev mīļā valodā/ dialektā.

Tā kā valstī ārkārtējā situācija pagarināta līdz 9. jūnijam, tad konkursa noslēgums notika tiešraidē un bija vērojams gan RTA mājaslapā, gan arī RTA Facebook lapā (tiešraides video joprojām ir pieejams). Valodu svētki RTA tika svinēti zīmīgā datumā – 13. maijā, kas ir latviešu nacionālās valodniecības pamatlicēja un valodniecības tradīciju iedibinātāja Jura Alunāna dzimšanas diena un kas Latvijā tiek atzīmēta kā Valsts valodas diena.

Vairāk par šo dienu pastāstīja RTA profesore Sanita Lazdiņa. Projektā „Skola 2030” bijusi valodu jomas vecākā eksperte, atbildīgā par latviešu valodas jaunā mācību satura un pieejas izstrādi pamatizglītības un vidusskolas posmos. Profesore pirms vairāk kā desmit gadiem ir rakstījusi arī latviešu valodas mācību grāmatas 9. un 10. klasei. Šobrīd vada Latviešu valodas aģentūras pētījumu par latviešu valodas apguvi skolā, pēta arī 2018. gada vidusskolēnu centralizēto eksāmenu pārspriedumus, piedalās dažādos starptautiskos pētījumos. Ir daudzu zinātnisko rakstu autore un 2019. gadā Lielbritānijā publicētās monogrāfijas par valodām Baltijas valstīs redaktore. Pati ir apguvusi un turpina mācīties vairākas valodas (angļu, krievu, vācu un igauņu), bet par savām dzimtajām valodām uzskata latgaliešu un latviešu valodu.

RTA profesore S. Lazdiņa lasīja iesūtītos konkursa darbus un vērtēja tos, labākajiem darbiem piešķirot īpašas nominācijas. ATV audzēknes par dalību konkursā saņēma Pateicības rakstus un nelielas piemiņas veltes.

10.b klases audzēkne Keita Emīlija Orlovska savas sajūtas izpauda dzejoļa „Ezera sonāte” formā. Fragments no viņas darba:

„Ir svētdiena, pieci no rīta.
Debesu jums izber saltas dimantu lāses,
Tās nošļūk un sāk cīnīties ar viļņiem.
Stiklotās lāses kož un ledaini stindzina,
Līdz viļņi sāk apklust, un apstājas to mūžīgie sirdspuksti.
Tiem vairs nav spēka cīnīties pretī debesu virzuļiem,
Ievainoti tie saplok un norimst.
Ezera kaujinieki tagad gulst kā nekustīgi plastikāti zem stiklotas segas.”

12.a klases audzēkne Viktorija Maksimova konkursam iesūtīja savu dzejoli „Latviešu valoda”. Neliels fragments no tā:

„Kaujā, asiņu peļķēs, guļ valoda mana un tava,
Zilbes – klintis alūvija pļavā,
Vārdi iecepti brūnajās rupjmaizes šķēlēs,
Elpvilcieni mēļajās skābekļu mēlēs.”

12.b klases audzēkne Liene Strankale uzticēja savas emocijas, atklājot: „Mana pasaule… Kā mazs bērns es priecājos par Tevi, bet mani baida neziņa par to, ko nesīs rītdiena. Es varu, protu būt stipra, protu būt drosmīga, bet… tas ir ārēji.” (..) Mana pasaule…ielāpu ielāpos, bet tas ir tikai sākums…”

12.b klases audzēkne Irina Adeļeviča atklāja valodas nozīmi savā dzīvē: „Es esmu bērns, valoda – mana māte. Mūs savieno nabassaite, kura slēpj sevī vairāku paaudžu mantojumu. Tās bagātība mīt grāmatās, dzejoļos, tautasdziesmās…” (..)

Uzziņai. 13. maijs ir Valsts valodas dienu, kas veltīta latviešu valodas bagātības un attīstības godināšanai, vienlaikus atspoguļojot arī latviešu valodas statusa nozīmīgumu Latvijā. Ideja par Valsts valodas dienas atzīmēšanu 13. maijā pieder Rakstniecības un mūzikas muzejam, saistot šī datuma izvēli ar latviešu valodas pamatlicēja Jura Alunāna dzimšanas dienu.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.