Tikai ar saviem darbiem , vārdiem un balsīm mēs katrs varam veidot vidi mums apkārt.

Novembra noslēgumā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā “Demokrātiņu” komanda bija sarūpējusi jautru un izglītojošu galda spēles “DemokrātiJā” pēcpusdienu vienpadsmito klašu skolēniem.

Dalībniekiem spēles laikā bija jādibina sava valsts, nosakot tās svarīgākās demokrātijas vērtības. Balstoties uz jauniešu izvēlētajām prioritātēm, viņiem bija jārisina tādas problēmas kā valdības īstenota iedzīvotāju uzraudzība, represijas un

diskriminācija.

Izskanēja dažādi viedokļi, kas pierāda jauniešu individuālo skatījumu uz pasauli.

Pēc spēles sekoja neliela diskusija, kurā dalībnieki pauda savu viedokli par pilsoņu pienākumiem, pilnīgu demokrātiju, tās stiprajām un vājajām pusēm.

Paldies 11. klasēm par aktīvu dalību šī mēneša pasākumā!

#ErasmusPlusLV #bagatinipieredzidomaplasak
#Erasmusiespejasjauniesiem #iespējasjauniesiem #projektijauniesiem #erasmusplus #kopāmēsvaram #solidaritāte #ESSolidaritātesKorpuss #EUSolidarityCorps #JSPA

Finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu agentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.