2018. gada 24. janvārī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” pulcējās Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo mācību iestāžu audzēkņi, lai piedalītos trešajā sezonas spēlē „Erudīts – 2018”, kas bija veltīta Latvijā svinamajiem svētkiem pavasarī.

Konkurss tiek rīkots ar mērķi, lai padziļinātu vidusskolēnu zināšanas par Latvijas un Eiropas svinamajiem svētkiem; rosinātu skolēnus uz aktīvu līdzdalību sabiedriskajos un vēstures izzinošajos procesos; kā arī veidotu skolēniem prasmi diskutēt, pamatot un aizstāvēt savu viedokli, darboties grupā, pieņemt kopīgus lēmumus.

Spēlē šoreiz tika pārstāvētas 9 Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošās un profesionālās mācību iestādes. Par trešās spēles uzvarētājiem ar 19 punktiem kļuva Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas komanda ( Viktorija Semule, Viktorija Maksimova, Ērika Drobakova, Kristīne Rogozova un Jānis Ļubimovs). Konkursa 2. vietas ieguvēji ir Rēzeknes 6. vidusskolas komanda ar 18,5 punktiem un trešo vietu ar 15 punktiem ieguva Rēzeknes 5. vidusskola.

Maruta Krustāne,
atb.skolotāja par audzināšanas un ārpusstundu darba jomu