Š. g. 18. janvārī ATV skolēni devās uz Upīšu pamatskolu, kur notika noslēguma pasākums zīmējumu un radošo darbu konkursam „Man nav nikuo svarīguoka, kai muna tāvaine, muna volūda i saime” /O.Slišāns/.

Konkurss bija veltīts Latgales patriotam un dzejniekam Ontonam Slišānam, kuram šogad svinētu 70 gadu jubileju. Konkursa mērķis bija apliecināt piederību un mīlestību savam dzimtajam novadam un stiprināt latgalisko kultūridentitāti. To organizēja Upītes pamatskola sadarbībā ar Nemateriālās kultūras mantojuma centru „Upīte” .

ATV skolēni pasākumā plūca laurus, jo zīmējumu konkursā Irina Adeleviča ieguva 1.vietu, Renāts Valters – 3. vietu, bet Viktorija Ratkeviča un Agnija Logina – atzinības. Savukārt radošo darbu konkursā par saviem dzejoļiem Daniela Plasa ieguva 2.vietu, bet Agnija Logina un Ermīne Krustāne – 3.vietu! Jāatzīmē, ka mūsu skolēni– Irina Adeļeviča un Daniela Plasa – saņēma arī simpātiju balvas!

Maruta Krustāne,
atb. skolotāja par audzināšanas un ārpusstundu darba jomu.