23.septembrī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā (ATV) notika pasākums “Zvaigžņu stunda”, kurā tika godināti erudītākie skolēni un viņu skolotāji. 

52 audzēkņi saņēma Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes un arī ATV diplomus, kā arī veicināšanas balvas. Septiņi skolēni saņēma diplomus par uzvarām valsts olimpiādēs un ZPD konferencē. 11 skolotājiem tika piešķirti ATV Pateicības raksti par prasmi mācīt, iedvesmot un rosināt ikvienu skolēnu izaugsmei.

Tika piešķirtas arī īpašas balvas šādās nominācijās:

  • “Gada olimpietis” – Emīls Šmits (Viens no pieciem jauniešiem, kas bija iekļauti “Starptautiskās ekonomikas olimpiādes 2021” Latvijas komandas sastāvā un no 26. jūlija līdz 1. augustam piedalījās Starptautiskajā ekonomikas olimpiādē. Līdz ar iegūtajām sudraba medaļām komandu kopvērtējumā Latvija šogad ierindojās ceturtajā vietā, bet Emīls Šmits ieguva individuālu apbalvojumu kategorijā “Finanšu pratība”.); 
  • “Gada ZPD” – Viktorija Urbanoviča (ZPD “Latvijas iedzīvotāju tūrisma paradumu maiņa ārkārtējās situācijas ietekmē” Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē tika novērtēts ar III pakāpi un ieguva arī Latvijas Universitātes un Ekonomikas ministrijas specbalvu. Lai īstenotu pētījumu, apkopotas un analizētas 830 respondentu no visas Latvijas sniegtās atbildes.);
  • “Gada aktīvists” – Keita Emīlija Orlovska (aktīvi iesaistījās ATV Skolēnu parlamenta darbībā, piedalījās jauniešu iniciatīvu  projektos, projekta “Debašu Līderu skola” dalībniece).

Vasarā – 12. klases izlaiduma laikā – īpašās balvas saņēma divi 12.klases audzēkņi: “Gada teicamnieks” – Lidija Prahovska, “Gada STEM” – Deivids Indriks. Savukārt Jānis Platacis saņēma Latvijas simtgades stipendiju (500 eiro). 

Lai jaunajā mācību gadā, kas arī šoreiz solās būt dažādiem izaicinājumiem piepildīts, gan skolēniem, gan skolotājiem izdodas īstenot visas ieceres un gūt augstus rezultātus – gan mācību ziņā, gan arī ārpus skolas aktivitātēs!

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.
Marutas Krustānes foto