Š.g. 3. martā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā notika nu jau tradicionālā Pateicības diena. Mūsu audzēkņi ir nākuši no dažādām Latgales skolām, tāpēc, lai pateiktos skolotājiem, kuri viņus ir audzinājuši, devuši savas zināšanas un sirds siltumu, skolā notika skaists un sirsnīgs pasākums. Šogad 10. un 11. klašu skolēni aicināja ciemos uz savu jauno skolu  bijušos skolotājus, ar kuriem pamatskolas gados bija izveidojusies visciešākā saikne.

Šogad  mūsu pasākumu apmeklēja 35 skolotāji no Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada (Gaigalavas, Dricānu, Sakstagala, Kaunatas, Nautrēnu), Ludzas pilsētas, Dagdas, Preiļu, Pušmucovas, Varakļānu, Ciblas, Rekavas, Baltinavas skolām. Skolotājiem bija iespēja paskatīties uz savu bijušo skolēnu dzīvi jaunajā skolā, papriecāties par viņu sasniegumiem un noskatīties jauniešu sagatavoto koncertu. ATV direktors Aivars Vilkaste uzrunāja klātesošos un pateicās skolotājiem par viņu darbu, pasniedzot simboliskas dāvanas un pateicības rakstus.

Atsauksmes par pasākumu iepriecināja, jo skolotāji ļoti atzinīgi novērtēja šo tikšanos, atzīstot to kā vislielāko pagodinājuma izteikšanu par viņu nenogurstošo darbu! Arī skolēni bija gandarīti par pašu organizētajiem svētkiem, jo varēja pateikt tik īpašos pateicības vārdus mīļajiem skolotājiem.

P.S. Pasākums noritēja “zaļajā režīmā”, ievērojot visas valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības!

Maruta Krustāne,
ATV izglītības metodiķe audzināšanas jomā.