27.01.2020. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā notika nu jau tradicionālā Pateicības diena. Mūsu audzēkņi ir nākuši no dažādām Latgales skolām, tāpēc, lai pateiktos skolotājiem, kuri viņus ir audzinājuši, devuši savas zināšanas un sirds siltumu, skolā jau trešo gadu notiek Pateicības diena. 10. klašu skolēni aicina ciemos uz savu jauno skolu bijušos skolotājus, ar kuriem pamatskolas gados ir izveidojusies visciešākā saikne.

Šogad mūsu pasākumu apmeklēja 17 skolotājas no Rēzeknes, Ludzas, Tilžas, Jaunstrūžānu un Viduču skolas. Viņām bija iespēja paskatīties uz savu bijušo skolēnu dzīvi jaunajā skolā, papriecāties par viņu sasniegumiem un noskatīties jauniešu sagatavoto koncertu. ATV direktors Aivars Vilkaste uzrunāja klātesošos un pateicās skolotājiem par viņu darbu, pasniedza dāvanas un pateicības rakstus. Skolēni sveica skolotājus ar ziediem. Pateicības vārdus saņēma arī ATV skolotāji, kuri arī bija aicināti uz šo pēcpusdienu.

Pēc koncerta visi baudīja tēju un garšīgu kliņģeri. Sirsnīgās sarunās laiks aizritēja nemanot.

Atsauksmes par pasākumu iepriecināja, jo skolotājas ļoti atzinīgi novērtēja šo tikšanos. Viņām bija liels prieks satikties ar bijušajiem audzēkņiem, viņas pateicās par uzaicinājumu un jauko uzņemšanu.

”Pasākums bija brīnišķīgs, priekšnesumi bija ļoti interesanti un ar humoru pārpildīti” ,tā pēc pasākuma teica viena no viešņām – Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotāja Ineta Abricka. “Ir patiess prieks, ka bijušajam audzēknim labi klājas jaunajā skolā.”

Arī skolēni bija gandarīti par pašu organizētajiem svētkiem, jo varēja pateikt tik īpašos pateicības vārdus mīļajiem skolotājiem.

ATV
audzināšanas darba metodiķe
Diāna Sergeiceva