Jau otro gadu pēc kārtas Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā 30. janvāris bija īpaša diena, jo uz Pateicības dienas pasākumu tika aicināti mūsu skolēnu pedagogi no iepriekšējām skolām, lai pateiktos par ieguldīto darbu, sirdsdegsmi, aizrautību.

Pasākumā skolotāji koncerta laikā varēja vērot savu bijušo skolēnu aktivitātes. Bija gan dejots (uzstājās ATV deju kolektīvs), gan dziedāts (ATV meiteņu vokālais ansamblis u 10.A klase), gan 10. A klase rādīja skeču, skolotājiem tika pasniegti ATV pateicības raksti par skolēnu labo sagatavošanu tālākajam mācību darbam un dzīvei.

Pasākuma noslēgumā notika sirsnīgas sarunas pie tējas tases, kur skolēni ar saviem skolotājiem gremdējās atmiņu stāstos.

Maruta Krustāne, atbildīgā skolotāja par audzināšanas un ārpusstundu darba jomu