Vadība

Aivars Vilkaste

Aivars Vilkaste
Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas direktors
Matemātikas skolotājs

Nellija Vilkaste
Maruta Krustāne

Nellija Vilkaste
Izglītības metodiķe mācību un metodiskajā jomā
Kultūras pamatu skolotāja

Maruta Krustāne
Izglītības metodiķe audzināšanas jomā
Latviešu valodas un literatūras, ekonomikas skolotāja

Vineta Pavlova
Sandra Trošina

Vineta Pavlova
Atbildīgā skolotāja par starptautiskajiem sakariem un projektiem
Angļu valodas skolotāja

Sandra Trošina
Atbildīgā skolotāja par IT jomu un eTwinning projektiem
Programmēšanas skolotāja

Skolotāji

Olga Andrejeva
Baiba Dombrovska
Aivars Kaupužs

Olga Andrejeva
Krievu valodas skolotāja

Baiba Dombrovska
Karjeras konsultante

Aivars Kaupužs
Sporta un veselības skolotājs

Ilze Kuhaļska
Ilze Havi
Elita Opincāne

Ilze Kuhaļska
Angļu valodas skolotāja

Ilze Havi
Fizikas un matemātikas skolotāja

Elita Opincāne
Ģeogrāfijas skolotāja

Sandra Kļaviņa

Sandra Kļaviņa
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ritvars Rēvalds
Janīna Rupaine

Ritvars Rēvalds
Tehniskās grafikas un robotikas skolotājs

Janīna Rupaine
Vēstures skolotāja

Rasma Akermane

Rasma Akermane
Interešu izglītības skolotāja (dejas)

Jānis Mežinskis
Antons Pacejs

Jānis Mežinskis
Interešu izglītības skolotājs (mūzika)

Antons Pacejs
Interešu izglītības skolotājs (robotika un lāzertehnoloģijas)