Vadība

Aivars Vilkaste

Aivars Vilkaste
Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas direktors
Matemātikas skolotājs

Nellija Vilkaste
Maruta Krustāne

Nellija Vilkaste
Izglītības metodiķe mācību un metodiskajā jomā
Kultūras pamatu skolotāja

Maruta Krustāne
Izglītības metodiķe audzināšanas jomā
Latviešu valodas un literatūras, ekonomikas skolotāja

Vineta Pavlova
Sandra Trošina

Vineta Pavlova
Atbildīgā skolotāja par starptautiskajiem sakariem un projektiem
Angļu valodas skolotāja

Sandra Trošina
Atbildīgā skolotāja par IT jomu un eTwinning projektiem
Programmēšanas skolotāja

Skolotāji

Olga Andrejeva
Irēna Batare
Agnese Kaniņa

Olga Andrejeva
Krievu valodas skolotāja

Irēna Batare
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Agnese Kaniņa
Vācu valodas skolotāja

Ilze Kuhaļska
Ilze Havi
Elita Opincāne

Ilze Kuhaļska
Angļu valodas skolotāja

Ilze Havi
Fizikas un matemātikas skolotāja

Elita Opincāne
Ģeogrāfijas skolotāja

Vladislavs Klepikovs
Vita Seņkāne
Ermīne Krustāne

Vladislavs Klepikovs
Ķīmijas skolotājs

Vita Seņkāne
Sporta skolotāja

Ermīne Krustāne
Programmēšanas skolotāja

Janīna Rupaine
Rasma Akermane

Janīna Rupaine
Vēstures skolotāja

Rasma Akermane
Interešu izglītības skolotāja (dejas)