2018. gada 18. maijs Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā bija īpašs, jo notika “Pēdējais zvans” 12. klasei.

Jauka mūzika un krāsainie baloni visus klātesošos ierāva romantiskā noskaņojumā un lika saprast, ka nu ir tuvu finišs, tiks pabeigta skola, atliek tikai daži eksāmeni, un varēs doties pa plašo dzīves ceļu pretī jauniem izaicinājumiem. Šogad ATV absolvēs 20 jaunieši.

Tika teikti jauki vārdi, skandēta dzeja un dziesmas, par ko īpaši bija padomājuši 10. un 11.klašu skolēni, kā arī skolas meiteņu vokālais ansamblis. Vēlāk visi devās ārā, kur divpadsmitie, iedomājoties savu viskarstāko vēlēšanos, palaida debesīs balonus, kas devās zilajās tālēs!

Maruta Krustāne,
12.klases audzinātāja