2020./2021. mācību gadā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) jaunieši, par spīti attālinātajām mācībām, guva lieliskus rezultātus Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) valsts konferencē. Viktorijas Urbanovičas, kura septembrī uzsāka mācības 12. klasē, pētījums “Latvijas iedzīvotāju tūrisma paradumu maiņa ārkārtējās situācijas ietekmē” tika novērtēts ar III pakāpi un ieguva arī Latvijas Universitātes un Ekonomikas ministrijas specbalvu.

Pastāsti vairāk par savu ZPD – tēmas izvēli un darba veikšanas procesu.

– Katram skolēnam 11. klasē rodas jauns izaicinājums – ZPD izstrāde. Skolotājas Elitas Opincānes ģeogrāfijas stundās es spēju viegli uztvert mācību vielu un komunicēt ar skolotāju, tāpēc izvēle “krita” uz ģeogrāfijas nozari. ZPD tematu piedāvāja darba vadītāja, un es neiedziļinoties izvēlējos tematu “Latvijas iedzīvotāju tūrisma paradumu maiņa ārkārtējās situācijas ietekmē“, jo tas bija ļoti universāls. Prieks, ka izvēlējos tieši šo tēmu. Temats tika apstiprināts 2020. gada maijā, kad ārkārtas situācija Latvijā netika uztverta ļoti nopietni. Darba izpildes laikā atklāju, ka temats kļūst arvien aktuālāks un ir, ko pētīt. 

Ko jaunu uzzināji, veicot šo pētījumu?

– Pētījums balstās uz teorētiskās informācijas par pandēmiju un tās ietekmi uz tūrisma jomu apkopošanu un aptaujas veidošanu. Pats sarežģītākais un arī interesantākais darba posms bija aptaujas izveide un datu analīze, jo bija jāizvēlas precīzākie jautājumi, lai pētījums būtu sekmīgs. Paldies manam brālim Vladislavam, kurš iniciēja publicēt aptauju Facebook ceļotāju grupā. Šis solis veicināja iespēju apkopot 830 respondentu no visas Latvijas sniegtās atbildes. 

ZPD tika aizstāvēts attālināti. Kā tev ir vieglāk uzstāties – attālināti vai tomēr klātienē?

– Darba izveide attālināti bija sarežģīts process, taču svarīgākā bija pašdisciplīna un regulāra komunikācija ar darba vadītāju. Darba aizstāvēšanas posms attālināti bija vieglāks. Atrodoties ierastā vidē aiz kameras, radās lielāka drosmes sajūta. Protams, sākumā bija bailes no nezināmā un recenzentu uzdotajiem jautājumiem, taču vēlāk šāds attālinātās konferences process jau likās ierasts un mazāk biedējošs. 

Kā juties, uzzinot, ka tavs ZPD ir novērtēts ar augsto III pakāpi un Latvijas Universitātes un Ekonomikas ministrijas specbalvu?

– Kad uzzināju, ka esmu ieguvusi III pakāpi un specbalvas, biju ļoti pārsteigta un apmulsusi, jo nebiju gaidījusi tik augstus rezultātus. Mans svarīgākais darba mērķis bija pierādīt sev pašai, ka spēju kvalitatīvi un atbildīgi paveikt tik nopietnu un apjomīgu darbu. 

Iespējams, būtiskākais, kas sekmēja šādu rezultātu, bija mana tieksme iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pierādīt sev, ka spēju īstenot šo ZPD un aizstāvēt to.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.
Foto no V. Urbanovičas personīgā arhīva