Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas piekļūstamības paziņojums

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas tīmekļvietni – https://atv.rta.lv/.

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445. Neatbilstība prasībām tika konstatēta divos no vienpadsmit piekļūstamības aspektiem (prasībām): tastatūras piekļuve un vizuālais fokuss, pamatstruktūras pārbaude.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 30.08.2023. Izvērtēšanu veica Sandra Trošina (Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas IKT speciāliste).

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas tīmekļvietnes piekļūstamības izvērtēšanas protokols

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:
E-pastā: atv@rta.lv
Zvanot: +371 26648445
Adrese: Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4600
Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību ATV ir atbildīgs IKT speciāliste Sandra Trošina:
E-pasts: sandra.trosina@rta.lv
Tālrunis: +371 26145327

Pārraugošajā iestādē atbildīga ir Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļa:
E-pasts: sandra.trosina@rta.lv
Tālrunis: +371 26145327

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam: Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +371 67686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 30.08.2023.