Š.g. 5.septembrī  ARPC “Zeimuļs” apmeklēja jaunatnes speciālisti no Vācijas, Gruzijas, Azerbaidžānas, Horvātijas, Moldovas, Portugāles un citām valstīm, un ATV skolēnu pārstāvji, kuri pagājušā mācību gada laikā organizēja jauniešu iniciatīvu projektus, tika aicināti uz „Zeimuli” dalīties pieredzē un prezentēt paveikto angļu valodā.  Tiks prezentēti šādi projekti: “Chemical brains in color” (vad. A.Grins, kom. N.Saško, G.Meška, K.Onužāne), “Healthy snacks”(vad. I.Ševčuka, kom. K.Skutele, T.Maksimova, V.Orlova), “Prāta valoda” (vad. K.Semule, kom. L.Reidzāne, L.Krešova, D.Vilcāne), Eiropa ienāk skolā” (vad. A.Puļa, kom. K.Deksne, D.Kairiša, M.Proveja, A.Mileika).

Pēc Rēzeknes jauniešu JIC prezentācijām notika diskusijas par iniciatīvu projektu ietekmi uz sabiedrību un to nozīmīgumu. Dalībnieki, uzklausot citu valstu pārstāvjus un prezentējot savus projektus, ieguva jaunas idejas, kuras varēs realizēt nākotnē.

Terēze Maksimova,
ATV Skolēnu parlamenta pārstāve

Foto: Eleonora Ivanova