Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas, un kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu.

“Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni visa attālinātā mācību gada laikā ir aktīvi iesaistījušies un skatījušies gan izrādes, gan koncertus, gan muzejpedagoģiskās programmas, tādējādi paplašinot savas zināšanas, redzesloku Latvijas kultūrā un veidojot sevi kā personību!

Jāsaka, ka visi skolēni ir apmeklējuši  vismaz pa vienam kultūras pasākumam un snieguši savu vērtējumu, diskutējuši, rakstījuši atsauksmes un pārspriedumus tādos mācību priekšmetos kā latviešu valoda, literatūra, vēsture, kulturoloģija/kultūras pamati, arī svešvalodās.

Kopumā šī semestra laikā ir apmeklēti 14 gan maksas, gan bezmaksas pasākumi!

 • Digitālamuzejpedagoģiskā nodarbība “Iluzionisma teātris un muzejs “Mystero””;
 • Muzikāls dzīvesstāsts “No Veidenbauma neaizbēgsi”
 • Koncertlekcija “Imants Kalniņš. 80”
 • Koncertlekcija “Kino mūzikas vēsture”
 • Multimediāls koncerts “Simfoniskais hits ar Goran Gora. Bēthovena Sestā “Pastorālā””
 • Izrādes ieraksts “Svina garša”
 • Pantomīmas un cirka izrāde un meistarklase tiešsaistē
 • Muzejpedagoģiskā programma “24 stundas latgalīts”
 • Tiešsaistes izrāde “Taņas dzimšanas diena”
 • Izglītojoša, muzikāla darbnīca ritma un skaņu pasaulē
 • “Sprādziens mūzikā”
 • Muzejpedagoģiskā programma “Dzied circenītis aizkrāsnē”
 • Latvijas filmu klasika restaurētā kvalitātē – mākslas filma “Fotogrāfija ar sievieti un mežakuili”
 • Multimediāls koncerts “Simfoniskais hits ar Goran Gora. Mocarts un Prokofjevs”

Jāatzīmē, ka skolēni ļoti atzinīgi ir novērtējuši šo iespēju, kas tiek izmantota, lai daudzveidotu mācību procesu skolā. Arī kritiskās piezīmes ļāva veidot savu nostāju un parādīja spēju vērtēt, uzklausīt dažādos viedokļus, kā arī formēt savu vērtību pasauli.

Esam pateicīgi par iespēju iesaistīties un izmantot programmas “Latvijas Skolas soma” piedāvātās iespējas!

Maruta Krustāne,
ATV izglītības metodiķe audzināšanas jomā