2019. gada 18. decembrī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā (ATV) notika Radošā diena, kuras laikā skolēni piedalījās dažādās darbnīcās, iesaistoties daudzveidīgās aktivitātēs, bet savu veikumu prezentēja nākamajā dienā – 19. decembrī.

Rada skaistas apsveikuma kartītes

Viena no Radošās dienas aktivitātēm bija Ziemassvētku atklātņu veidošana. Sadarbībā ar skolas padomi tika iegādāti nepieciešamie materiāli atklātņu veidošanai. Darbnīcā piedalījās čaklākās skolas rokdarbnieces.

„Jaunietes pagatavoja visdažādākās apsveikumu kartītes, kuras adresēja Rēzeknes pensionāru sociālo pakalpojumu centra iemītniekiem, kā arī ielūgumus skolas Vecāku ballei. Darbošanās notika radošā un draudzīgā gaisotnē,” stāsta ATV audzināšanas darba metodiķe Diāna Sergeiceva.

Apkopo pieredzi par dalību projektos un attīsta jaunas projektu idejas

Savukārt ATV skolotājas Maruta Krustāne un Vineta Pavlova skolēniem stāstīja par projekta darba izstrādes kārtību, dokumentāciju u.c. ar to saistītām lietām. Pēc tam jaunieši paši darbojās projektu izstrādes procesā.

„Notika aktīva „Eiropas klubiņa” nodarbība. EP Vēstniecības skolu programmā viens no uzdevumiem ir uzrakstīt projektu un iesniegt to apstiprināšanai Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūrā. Sākotnēji bija paredzēts rakstīt Jaunatnes dialoga projektus, bet aģentūrā, izvērtējot mūsu sākotnēji iesniegtās idejas, tās atzina par perspektīvām un rekomendēja mūsu skolai rakstīt Erasmus+ Jaunatnes apmaiņas projektus,” stāsta skolotāja M. Krustāne. „Radošajā dienā strādāja ap 25 jaunieši trīs darba grupās, attīstot savas projektu idejas. Tiek strādāts pie trīs projektu idejām, kas saistītas ar ES aktuālajām un prioritārajām jomām, tādām kā medijpratība un digitālā pratība un drošība; klimata pārmaiņas; budžeta plānošana.”

„Manā uzraudzībā bija tie skolēni, kas bija piedalījušies Erasmus+ projektu pēdējos braucienos. Divas skolēnu grupas veidoja video un plakātus par redzēto, dzirdēto un iegūto projektu mobilitāšu laikā. 1. grupa veidoja materiālu par braucienu uz Portugāli projekta „Eco-friendly robotics for a future green world” laikā. Savukārt 2. grupa veidoja materiālu par braucienu uz Zviedriju projekta „Dawn of schools with education 4.0” laikā,” stāsta skolotāja V. Pavlova, uzsverot, ka nākamajā dienā, 19. decembrī, visi sagatavotie materiāli tika prezentēti citiem skolas jauniešiem.

Veido video par skolu un 3D modeļus kukaiņu mājām

Skolēni aktīvi darbojās arī IT jomā. „Trīs skolēnu komandas veidoja video, ar kuru varētu prezentēt skolu. Iegūtie rezultāti priecēja gan skolotājus, gan skatītājus, gan arī pašus video izstrādātājus. Godu pārstāvēt skolu ieguva video, kas tika izstrādāts 12.b klases skolnieka Ņikitas Tarasova vadībā, bet skolēnu simpātijas izpelnījās arī 11.a skolnieka Arta Rudzgaiļa vadībā izstrādātais video. Atzinīgi tika novērtēts arī trešais skolas video, kas tika radīts 11.a klases skolnieka Aleksandra Stirāna vadībā,” stāsta informātikas skolotāja Sandra Trošina.

„Paralēli video veidošanai vairākas skolnieces izstrādāja 3D modeļus kukaiņu mājām. Šīs kukaiņu mājas nepieciešamas projektā „STEP – STEM to Environmental Problems”, pavasarī tās tiks izgatavotas un novietotas skolas apkārtnē. Vides pulciņa dalībnieces Irina Adeļeviča un Agnija Logina ar skolotāja Kārļa Pīgožna palīdzību izstrādāja vairākus 3D modeļus kukaiņu mājām, no kuriem pavasarī varēs izvēlēties vienu realizācijai,” atklāj S. Trošina.

19. decembrī notika Radošās dienas noslēgums, un katra skolēnu grupa atskaitījās par padarīto. Kā atzina skolēni, tad viņiem ļoti patika šāda veida dienas plānojums, kas ļāva katram iesaistīties viņu interesējošās aktivitātēs.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.