Maijā noslēdzās Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) Skolēnu parlamenta rīkotā iniciatīva „Rozitten – Rēzekne”. Tā sastāvēja no divām daļām – 29. aprīlī notika orientēšanās sacensības, bet 15. maijā – jauniešu organizēts pasākums Rēzeknes pansionātā.

Iniciatīvas pirmajā daļā (29. aprīlī) ATV pulcējās 9. – 12. klašu skolēnu komandas no ATV, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas un Rēzeknes 5. vidusskolas, kas sacentās veiklībā un erudīcijā. Skolēniem bija jāiziet 10 punkti jeb stacijas, kurās viņi veica radošas, ar zināšanu pārbaudi saistītas vai fiziskas aktivitātes. Uzdevumi bija par Rēzekni un Latgali, lai jaunieši labāk iepazītu savu dzimto pusi.

Uzvarēja komanda „404” (ATV), 2. vietā – komanda „Jeļizaveta+4” (Rēzeknes 5. vidusskola), bet 3. vietā – „Dancing Unicorns” (ATV).

15. maijā, kas ir Starptautiskā ģimenes diena, notika iniciatīvas otrā daļa. ATV skolēni un Rēzeknes 5. vidusskolas skolēni Rēzeknes pansionātā organizēja koncertu vecajiem ļaudīm. ATV deju kolektīvs un ansamblis, kā arī Rēzeknes 5. vidusskolas muzikālie jaunieši sniedza skaistus un emocionālus priekšnesumus, iepriecinot pansionāta iemītnieku sirdis.

Šis projekts tika īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansēja Rēzeknes pilsētas dome, un organizēja Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.

Dāvja Keiša foto