2017. gada 8. maijā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola realizēja jauniešu iniciatīvu projekta „Rozitten ceļotājs -3” 1. daļu, kurā piedalījās Rēzeknes pilsētas skolēnu komandas. Šis projekts tika īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansēja Rēzeknes pilsētas dome un organizēja Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”.

Pasākums sapulcināja vairāk kā 30 jauniešu no Rēzeknes Katoļu vidusskolas, Rēzeknes 6. vidusskolas, Rēzeknes 5. vidusskolas, kā arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas.
Sākumā visus sagaidīja aktīva iesildīšanās, tad notika orientēšanās pa pilsētu, kur bija jāatrod 7 kontrolpunkti un jāatbild uz dažādiem jautājumiem, kas bija saistīti ar Rēzeknes vēsturi, sociālo jomu, jāpilda sportiski uzdevumi, jāsacer leģenda par Rēzekni, komandām vajadzēja rādīt savas prasmes “vardīšu” locīšanā, pirmās palīdzības sniegšanā, apsveikumu darināšanā. Saulīte lutināja dalībniekus, un visi veiksmīgi finišēja.

Noslēgumā tika apbalvotas komandas par piedalīšanos konkursā. Tā 1. vietu ieguva Rēzeknes Katoļu vidusskolas komanda “Patrioti”, 2. vietu – Rēzeknes 6.vidusskolas komanda “Ceļotāji”, bet 3. vietu – Rēzeknes 5. vidusskolas komanda “SIA”! Godalgotās komandas saņēma kausus un diplomus, kā arī dāvanu kartes, bet 4. vietas ieguvēji – komanda “Moto-1” suvenīrus.

Jāsaka, ka tā bija projekta 1. daļa. 2. daļa tiks realizēta 15. maijā plkst. 17.00, kad ATV aktu zālē notiks koncerts, kas Starptautiskajā Ģimeņu dienā būs veltīts ģimenēm, kas audzina bērnus, kas sirgst ar autismu!

Marija Mihailova,
projekta iniciatore