Šī gada 11. Decembrī Zoom.us platformā tika realizēts ATV skolnieku – Kristapa Kokoreviča, Jāņa Platača, Ievas Ciukores, Laimas Adijānes um Ditas Katajas- Paegles-  jauniešu iniciatīvu projekts “Ar sirdi Latgalē!”.

Šoreiz 25 jauniešiem bija iespēja pilnveidot savas zināšanas par mums visiem mīļo kultūrnovadu – Latgali. Skolēni bija sadalīti 5 komandās zoom istabās, katra komanda centās atbildēt uz jautājumiem viktorīnā par Latgali  viena no projekta organizatoriem vadībā. Pēc projekta vairāki skolēni atzina, ka iemācījās daudz ko jaunu un interesantu, piemēram, kā pateikt vārdu “biezpiens” latgaliski!

Gan projekta komanda, gan dalībnieki atzīst, ka ir guvuši jaunu pieredzi. Tas bija jauks noslēgums garajai skolas dienai. Visu organizatoru vārdā vēlos pateikties dalībniekiem un skolotājiem, ka palīdzēja realizēt šo pasākumu!

Protams, projektam noslēdzoties, katras komandas darbs tika apkopots un noskaidrotas uzvarētājkomandas.

  • 1. vietu ieguva komanda “Šķierzlotu gaiņotuoji”, kuras dalībnieki bija Sanvita Zute, Viktorija Urbanoviča un Zanda Luīze Lukjanova.
  • 2. vietu ieguva komanda “Stoļerovys biznesmeņi”, kuras dalībnieki ir Linda Zunda, Līga Lāce,  Liāna Tropa un Marta Rudzāte.
  • 3. vietu ieguva komanda “Packeļeituoji”, kuras dalībnieki ir Artis Salmiņš un Daniels Lebets.

Apsveicam!

Dita Kataja-Paegle,
projekta organizēšanas komandas pārstāve