Š.g. 8. novembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inžinierzinātņu fakultātes telpās notika Jauniešu iniciatīvu projekts “Chemical Brains”

Pasākumā piedalījās 10 komandas no dažādām Rēzeknes skolām (6 komandas no Rēzeknes 2. vidusskolas, 1 komanda no Rēzeknes Katoļu vidusskolas un 3 komandas no Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas). Dalībnieki veica 4 eksperimentus, pildīja testu un spēlēja spēli saistītu ar ķīmiju – “Mendeļejeva sapnis”. Līdz paša projekta beigām valdīja spriedze, katra komanda gaidīja, ka tieši viņi būs uzvarētāji.  Nobeigumā tika apbalvotas visas komandas, bet tikai trijām no tām tika piešķirtas godalgotas vietas un atzinība: 

  • 1. vieta “Katalizatori  1“;
  • 2.  vieta “Katalizatori 2“;
  • 3.  vieta “Alkotriols“;
  • atzinība komandai “Šmakovka“.

Dalībnieki tika aptaujāti. Ģenerējot idejas un novēlējumus, varēja secināt, ka pasākums bija izdevies un tas ir jāturpina arī nākošgad.

Ermīne Krustāne,
11.A kl. skolniece, projekta iniciatore