„Esmu cilvēks, kurš nepārtraukti ir kustībā,” tā par sevi saka Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) 10.b klases skolniece Līga Lāce, kura ir Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes priekšsēdētāja vietniece un aktīvi iesaistās dažādu ideju īstenošanā.

„Rēzeknes pilsētas Jauniešu domē nolēmu darboties, jo biju lasījusi par Jauniešu domes darbu, kā arī redzēju un zināju, ka citi jaunieši aktīvi piedalās pasākumos, realizē projektus un pauž savas idejas. Man patīk organizēt pasākumus un tos vadīt, patīk atbildīgs, organizatorisks darbs. Jauniešu dome ir vieta, kur apvienojas aktīvi, radoši un mērķtiecīgi pilsētas jaunieši. Tas, ka varu strādāt komandā, izstrādāt priekšlikumus, kopā ar citiem jauniešiem realizēt dažādus pasākumus un citas ieceres, man šķita ļoti nozīmīgi personīgās izaugsmes jomā. Vienlaikus tiek pilnveidotas arī zināšanas. Jebkuras pārmaiņas dzīvē ir arī izaugsme, attīstība un virzība uz priekšu!” par savu izvēli darboties Rēzeknes pilsētas Jauniešu domē stāsta Līga, atklājot, ka nav vienīgā ATV pārstāve, jo trīs viņas klasesbiedri arī darbojas Rēzeknes pilsētas Jauniešu domē.

Runājot par pienākumiem, kas viņai uzticēti, Līga stāsta, ka šajā mācību gadā viņa ir Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes priekšsēdētāja vietniece. „Mans un citu jauniešu pienākums ir radoši darboties, paust savas idejas, būt aktīviem un motivētiem, strādāt komandā, kopīgiem spēkiem veikt jauniešu interešu vajadzību izpēti un analīzi, izstrādāt priekšlikumus, projektus šo jautājumu risināšanai. Mēs plānojam pasākumus jauniešiem, palīdzam sasniegt izvirzītos mērķus,” stāsta aktīvā jauniete.

„Jauniešu domes jaunieši ir zinoši, draudzīgi, radoši, pilni iedvesmas, motivēti, atraktīvi, ļoti talantīgi un spēj darboties gan Rēzeknes pilsētas līmenī, gan arī Latvijas līmenī,” stāsta Līga, atklājot, ka Rēzeknes pilsētas Jauniešu domē darbojas apmēram 60 jaunieši.

Tiem jauniešiem, kuri nezina, kur un kā izpaust savas idejas vai talantus, bet kuri ir aktīvi un pilni iedvesmas, Līga iesaka darboties Jauniešu domē, jo „te ir draudzīga, darbspējīga atmosfēra, kur tevi uzklausīs, ļaus izpaust idejas, atbalstīs un iedvesmos”.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.
Helēnas Apeles foto un no L. Lāces personīgā arhīva