6. martā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Mākslas terasē tika atklāta Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 12.b klases audzēknes Irinas Adeļevičas gleznu izstāde „Dzīvojot koši”, kurā apkopoti jaunietes darbi, kas tapuši pēdējo trīs gadu laikā. Izstādes atklāšanā kopā ar jauno mākslinieci bija gan viņas radi un draugi, klasesbiedri, ATV un Zilupes Mūzikas un mākslas skolas skolotāji, gan arī RTA pārstāvji.

Katram radošam cilvēkam svarīgs ir tas brīdis, kad viņa darbi tiek nodoti skatītāju vērtējumam. Taču jo īpašs notikums ir tad, kad autors caur saviem darbiem uzrunā skatītājus pirmo reizi. Irinas sapnis par savu personālizstādi realizējās un ļāva viņai noticēt, ka nekas nav neiespējams, – vajag tikai darīt. Košie un maigajos toņos piesātinātie darbi pievelk skatītāja uzmanību un liek pakavēties pie gleznām ilgāk. Arī darbu nosaukumi (piemēram, „Krāsainais vējš”, „Jūtu skatiens”, „Mīlestības ziedēšana”, „Sapņa dvēsele”) liecina par jaunās mākslinieces gaišo un romantisko pasaules uztveri.

Personālizstādes, ko RTA telpās iekārtot Irinai palīdzēja akadēmijas docētāja, māksliniece un dizainere Diāna Apele, atklāšanas pasākumā Irina iepazīstināja ar savu daiļradi, stāstīja par emocijām, ko piedzīvo, izbaudot sapņa īstenošanos. Jaunietei kopš bērnības patīk zīmēt. Mācoties 7. klasē, viņa nolēmu attīstīt savas gleznošanas un zīmēšanas prasmes, uzsākot mācības Zilupes Mūzikas un mākslas skolā (MMS), ko absolvēja 2018. gadā. „Te ieguvu pieredzi un zināšanas, kā strādāt dažādās tehnikās, no kurām vistuvākās man ir akrilkrāsu un guašas tehnikas, tādā veidā darbi sanāk koši un iespaidīgi. Pašlaik es turpinu attīstīties un sadarbojos ar skolotāju Mariju Sidorinu, kurai pateicoties, man ir iespējas pilnveidoties un gatavot darbus izstādei,” stāsta Irina, kura ir piedalījusies arī dažādos vizuālās mākslas konkursos, kuros guvusi arī augstu žūrijas atzinību.

Tā kā jaunietei lieliski padodas ne tikai zīmēšana, bet arī radošu darbu rakstīšana, tad pasākumu caurvija atbilstoši citāti no viņas rakstītām esejām, bet pavasarīgu gaisotni uzbūra flautiste Jelizaveta Tumina no Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas, kura tāpat kā Irina ir Zilupes MMS absolvente.

Iedvesmu un radošus panākumus arī turpmāk jaunajai māksliniecei vēlēja gan RTA studiju virziena „Mākslas” vadītāja, asociētā profesore Aina Strode,gan arīAustrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas direktors Aivars Vilkaste un Irinas klases audzinātāja Nellija Vilkaste, Zilupes MMS direktores vietniece Tatjana Fenčenko, kā arī Irinas draudzene un klasesbiedrene Liene Strankale. Jāuzsver, ka Zilupes MMS direktore Vera Doreiko-Sinkeviča Irinai pasniedza Pateicības rakstu par izstādes „Dzīvojot koši” veidošanu un Zilupes MMS popularizēšanu. Arī skolotāja M. Sidorina, ar kuras palīdzību jauniete ir iepazinusi mākslas pasauli, saņēma Pateicības rakstu par ieguldīto darbu, popularizējot Zilupes MMS.

Pasākuma izskaņā dāvinot ziedus un sarūpētas dāvanas, Irina teica paldies vārdus tiem cilvēkiem, kas palīdzēja, lai īstenotos nozīmīgs solis viņas turpmākajā radošajā karjerā – notiktu pirmā personālizstāde. „Viens no maniem sapņiem ir īstenojies. Tas, kas ilgu laiku bija tikai ideja, nu ir kļuvis par realitāti. Esmu ļoti pateicīga ikvienam, kas palīdzēja piepildīt šo sapni, – ģimenei, skolotājiem, draugiem, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai,” saka talantīgā jauniete.

Ar savu veikumu Irina iedvesmo arī citus jauniešus, ka nevajag baidīties un ka īstais laiks, lai kaut ko sāktu darīt, ir tieši tagad. Atgādinām, ka izstāde „Dzīvojot koši” RTA Mākslas terasē aplūkojama līdz 6. aprīlim.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.
Arinas Belovas foto