Izmantojot SWEDBANK praktisko mācībstundu programmas “Dzīvei gatavs” piedāvājumu, 2.novembrī 11.b klases skolēniem bija iespēja piedalīties matemātikas stundā “Statistikas elementi, akciju tirdzniecība biržās”, kuru vadīja SWEDBANK Rēzeknes filiāles pārstāve Sandra Kosokovska. Skolēni noklausījās lekciju un, diskutējot grupās, mēģināja izprast matemātikas zināšanu nozīmi darba tirgū finanšu pakalpojumu nozarē.

Apgūstot 21.gs. kompetences, informātikas stundā “Finanšu drošība internetā”, kuru vadīja SWEDBANK Rēzeknes filiāles vadītāja Jeļena Pentjugova, skolēni identificēja dažādas naudas izkrāpšanas mēģinājuma pazīmes, ko savā profesijā pārbauda finanšu drošības eksperts.

10.b klases skolēni ekonomikas stundā, kuru vadīja Laila Bankovska, ieguva zināšanas par aizdevumu veidiem, maksātspējas un kreditēšanas sakarībām, analizēja gadījuma situācijas par kredīta piešķiršanu.

Turpretī, klases stundā skolēni mācījās veidot savu budžetu. Stundas beigās bija iespēja iejusties finanšu konsultanta profesijā, veicot gadījuma analīzi un pamatojot pieņemtos lēmumus. Skolēni darbojās gan pāros, gan grupās un bija ļoti pateicīgi par atraktīvu stundu un iegūtām prasmēm.

Programmas “Dzīvei gatavs” mācību saturs ir balstīts kompetenču attīstības pieejā, ko atzinīgi novērtējis Valsts izglītības satura centrs. Tas mūsu skolēniem bija kā ievads karjeras izglītībā noteiktā nozarē. Priecājamies par veiksmīgu sadarbību ar SWEDBANK un SWEDBANK Rēzeknes filiāli.

Nellija Vilkaste,
ATV izglītības metodiķe