Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola aicina 9.klašu skolēnus uz sagatavošanas kursiem angļu valodā, latviešu valodā un matemātikā.

Kursi paredzēti, lai padziļinātu skolēnu zināšanas angļu valodā, latviešu valodā un matemātikā un sagatavotu skolēnus mācībām Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 10.klasē.

Ievērojot piesardzības pasākumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanu, sagatavošanas kursi norisināsies tiešsaistē videokonferenču vietnē ZOOM.

Pirmā tikšanās – organizatoriskā sanāksme, notiks 2022.gada 11. janvārī plkst.17.30 ZOOM tiešsaistes videokonferenču vietnē.

Sanāksmē tiks sniegta informācija par kursu saturu, plānu, nodarbību formu un nodarbību laikiem.

Pirmā nodarbība matemātikā notiks 2022.gada 11. janvārī plkst.18.00 ZOOM tiešsaistes videokonferenču vietnē.

Saites tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto e-pastu.

Papildus informācija pa tālruni 26464059.

Pieteikums ATV sagatavošanas kursiem

Šobrīd pieteikties nevar.