Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola aicina 9.klašu skolēnus uz sagatavošanas kursiem angļu valodā, latviešu valodā un matemātikā.

Kursi paredzēti, lai padziļinātu skolēnu zināšanas angļu valodā, latviešu valodā un matemātikā un sagatavotu skolēnus mācībām Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 10.klasē.

Pirmā tikšanās – organizatoriskā sanāksme, notiks 2020.gada 8.decembrī plkst.18.00 ZOOM tiešsaistes vietnē. Sanāksmē tiks sniegta informācija par kursu saturu, plānu, nodarbību formu un nodarbību laikiem. Saite tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto e-pastu.

Papildus informācija pa tālruni 26464059.

Pieteikums ATV sagatavošanas kursiem

Šobrīd pieteikties nevar.