Sveicam Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības fizikas 71.olimpiādes 2.posma uzvarētājus:

  • Emīlu ŠMITU (11.A) ar iegūto 1.vietu;
  • Dairi MIVRENIKU (10.B) ar iegūto 2.vietu;
  • Andri GEDUSU (10.B) un Nataļju SAŠKO (10.A) ar iegūto 3.vietu.

Vēlam Emīlam veiksmi un izdošanos, startējot valsts olimpiādes 3.posmā.

Paldies, skolotājai Ilzei LUKJANOVAI par skolēniem sniegto atbalstu, gatavojoties olimpiādei!