Sveicam Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu konferences Latgales reģiona uzvarētājus:

  • Emīlu ŠMITU (11.A), Nikolu Elizabeti MIETULI (11.B), Viktoriju URBANOVIČU (11.B), Žaneti PIĻKU (11.A), Līgu LĀCI (11.B) ar iegūto 1.vietu;
  • Daniēlu ZEPU (11.A), Keitu Emīliju ORLOVSKU (11.B), Armandu REIDZĀNU (11.A), Sergeju ŠUKŠINU (11.B) ar iegūto 2.vietu;
  • Gļebu SURIKOVU (11.B), Sanvitu ZUTI (11.B) ar iegūto 3.vietu.

Vēlam Emīlam, Nikolai, Viktorijai, Žanetei, Līgai, Daniēlam, Keitai, Armandam un Sergejam veiksmi un izdošanos, startējot valsts skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā.

Paldies, skolotājiem Marutai  KRUSTĀNEI, Sandrai TROŠINAI, Elitai OPINCĀNEI, Zanei OZOLIŅAI, Rasmai TRETJAKOVAI un Guntim KOĻČAM par skolēniem sniegto atbalstu, izstrādājot zinātniskās pētniecības darbu!