28. un 29.septembrī tika organizēta Scaling up Creativity Labs for Europe (SCALE) partneru tikšanās, kuras laikā tika analizēts pirmais kopīgi izstrādātais rezultāts – “Lietišķais radošums – teorētiskais pamatojums un modeļa ietvars”. Šis materiāls ietver informāciju par radošuma jēdzienu izglītības procesā, radošo darbnīcu metodes būtību, nozīmi un izmantošanas teorētisko pamatojumu. Šajā materiālā sīkāk tiek aplūkots radošuma mācīšanas kompetenču satvars, kurš sastāv no 8 galvenajiem posmiem – 1)uzdevuma paskaidrošana, 2) vairāku iespējamo risinājumu izstrāde, 3)labākās idejas izvēle, 4) izvēlētās idejas tālāka attīstīšana, 5)idejas testēšana, 6) nepieciešamo izmaiņu veikšana, 7) idejas prezentēšana, atbildēšana uz jautājumiem, 8) mācību procesa izvērtēšana. Materiāls ir pieejams angļu, portugāļu, spāņu, bulgāru un latviešu valodā.

Balstoties uz pirmo izstrādāto materiālu, projekta partneri jau ir uzsākuši darbu pie otrā materiāla- labās prakses piemēru rokasgrāmatas, kas būs atbalsta materiāls tiem, kuri vēlēsies izmantot radošo darbnīcu metodi arī savā darbā. Materiālā tiks iekļautas projekta partneru izstrādātās anketas, kas palīdzēs izvērtēt radošo darbnīcu metodes efektivitāti un ietekmi uz izglītojamā attīstību un izaugsmi.

Nākošajos projekta posmos tiek plānots aprobēt ACL metodi vairākās skolās un izstrādāt mācību platformu, kurā visi interesenti varēs patstāvīgi mācīties  un pilnveidot savas zināšanas, izmantojot radošo darbnīcu metodiku.

Diemžēl pandēmijas situācija visā Eiropā liedza projekta partneriem tikties Anglijā un Spānijā, taču mēs ļoti ceram, ka nākošā tikšanās, kas ir plānota 2022.gada janvārī Latvijā, varēs notikt Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā klātienē.

Informāciju sagatavoja SCALE projekta koordinatore Vineta Pavlova