Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola (ATV) ir Latvijā otrā vidējās izglītības mācību iestāde, ko izveidojusi universitāte.

ATV izveidota ar mērķi sagatavot topošos studentus, kas jau no pirmā kursa spētu pilnvērtīgi studēt programmās, kas saistītas ar inženierzinātnēm, informācijas tehnoloģijām u. c. Tāpēc ATV sevišķa vērība tiek pievērsta matemātikai, fizikai, ķīmijai, informātikai, kā arī svešvalodām.