Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola (ATV) ir Latvijā otrā vidējās izglītības mācību iestāde, ko izveidojusi universitāte.