Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas

Skolas padomes sastāvs

2023./2024.m.g.

N.p.k.Vārds, uzvārdsKlase
  Skolēnu vecāki
1.Inga Mileika12.a
2.Aleksandra Kairiša12.a
3.Inese Višķere12.b
4.Līga Danilāne12.b
5.Gunta Grina11.a
6.Agnese Rudzinska11.a
7.Jūlija Krillova11.b
8.Irina Ananjeva11.b
9.Ērika Teirumnieka10.a
10.Andreja Ivanovs10.a
11.Sandra Rimša10.b
12.Kārlis Litaunieks10.b
  Skolotāji
13.Aivars Vilkastedirektors
14.Sandra Trošina10.a kl. audz.
15.Maruta KrustāneIzgl.metodiķe audzin.darbā, 12.b kl.audz.
16.Vineta Pavlova12.a kl.audz.
17.Nellija VilkasteIzgl.metodiķe mācību darbā
18.Olga TrančenokaRTA finansiste
  Skolēni
19.Evita Kalneja12.a
20.Lelde Krešova12.b
21.Laima Loreta Treikule11.a
22.Jānis Rancāns11.b
23.Adrians Ivanovs10.a
24.Marta Paula Sejāne10.b