Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas

Skolas padomes sastāvs

2021./2022.m.g.

N.p.k.Vārds, uzvārdsKlase
  Skolēnu vecāki
1.Inese Zute – SP priekšsēdētāja T. 26592972 E-pasts: inesezute@inbox.lv12.b
2.Oksana Savicka12.a
3.Anita Uškāne12.a
4.Jeļena Kijaško12.b
5.Ruta Daņiļeviča11.a
6.Jeļena Bažanova11.a
7.Kristīne Borisova11.b
8.Tatjana Skutele11.b
9.Sandra Deksne10.a
10.Inese Puļa10.a
11.Inese Višķere/ Ēvalds Višķers10.b
12.Svetlana Makarenko10.b
  Skolotāji
13.Aivars Vilkastedirektors
14.Sandra Trošina11.a kl. audz.
15.Maruta KrustāneIzgl.metodiķe audzin.darbā
16.Vineta Pavlova12.b kl.audz.
17.Nellija Vilkaste11.b kl.audz.
  Skolēni
18.Emīls Šmits12.a
19.Līga Lāce12.b
20.Alberts Mārtiņš Grins11.a
21.Katrīna Skutele11.b
22.Aurēlija Aleksa Puļa10.a
23.Ņikita Fadejevs10.b