Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas

Skolas padomes sastāvs

2022./2023.m.g.

N.p.k.Vārds, uzvārdsKlase
  Skolēnu vecāki
1.Diāna Orlova12.a
2.Inna Petrova12.a
3.Kristīne Borisova12.b
4.Līga Mivrenika12.b
5.Inese Puļa11.a
6.Mārīte Malakova11.a
7.Inese Višķere11.b
8.Līga Danilāne11.b
9.Elizabete Viļuma-Greižule10.a
10.Agnese Rudzinska10.a
11.Ilona Īriste10.b
12.Irina Ananjeva10.b
  Skolotāji
13.Aivars Vilkastedirektors
14.Sandra Trošina12.a kl. audz.
15.Maruta KrustāneIzgl.metodiķe audzin.darbā
16.Vineta Pavlova11.a kl.audz.
17.Nellija Vilkaste12.b kl.audz.
18.Angelika Juško- ŠtekeleRTA prorektore
  Skolēni
19.Alberts Mārtiņš Grins12.a
20.Jekaterina Jurjeva12.b
21.Raivo Malinovskis11.a
22.Lelde Krešova11.b
23.Laima Loreta Treokule10.a
24.Jānis Rancāns10.b