Lai informētu jauniešus par Vītolu fonda stipendiju iespējām, 5. februārī uz zoom platformā rīkotu diskusiju bija sanākuši ATV skolēni un skolotāji, kā arī fonda priekšsēdētāja Vita Diķe.

Prezentācijas laikā V.Diķe iepazīstināja skolēnus ar pašu fondu, tā vēsturi. Tāpat tika izklāstīti noteikumi un kārtība, kādā var pieteikties stipendijai. Pēc prezentācijas notika diskusija, kur skolēni uzdeva sev interesējošus jautājumus. Liels paldies Vitai Diķei par veltīto laiku un izsmeļošo stāstījumu, kā arī paldies skolotājai Sandrai Trošinai par šīs saruna organizēšanu!

Jāatzīmē, ka Vītolu fonds ir izveidots 2002. gadā pēc Viļa un Martas Vītolu iniciatīvas, lai atbalstītu centīgākos skolēnus ceļā uz izglītību un spožāku nākotni.

Jānis Platacis

Uzzināt vairāk par Vītolu fonda stipendiju iespējām