Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) skolēniem, kuri savu nākotni plāno saistīt ar medicīnu, 18. martā notika šai jomai veltīta karjeras izglītības stunda. Tajā viesojās Rīgas Stradiņa universitātes absolvents, ģimenes ārsts Kārlis Vilkaste, kurš dalījās savā pieredzē.

Jaunieši ar interesi klausījās ārsta stāstījumā – par studijām, darbu un dzīvi. Skolēni uzdeva daudz jautājumu, jo gribēja noskaidrot atbildes uz dažādiem jautājumiem par ārsta profesiju.

Skolēni novērtēja dzirdēto karjeras izglītības stundā, arī jauniešu atsauksmes liecina par to, ka dzirdētā informācija bija vērtīga.

„Kārlis Vilkaste ļoti labi un izsmeļoši pastāstīja par mācībām, brīvā laika esamību. Pastāstīja arī par iespējām ārzemēs, sniedza ieskatu, kādas ir atšķirības, strādājot par ārstu citās valstīs un Latvijā. Pieminēja arī problēmas, kas profesionālajā jomā skar Latvijas ģimenes ārstus. Šī informācija noteikti palīdzēs visiem jauniešiem, kuri plāno strādāt medicīnas jomā,” par dzirdēto karjeras izglītības stundā stāsta ATV10.a klases skolniece Eleonora Savicka.

Ikviena tikšanās ar kādas jomas speciālistu, kad skolēns klātienē dzird pieredzes stāstus un var uzdot jautājumus, bagātina jauniešu dzīves uztveri, ļaujot apzināties savas nākotnes iespējas un to, kas būtu jādara, lai iecerēto īstenotu.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina
Publicitātes foto