2022. gada 5. oktobrī Austrumlatvijas Tehloģiju vidusskolas Skolēnu parlaments (24 jaunieši) devās braucienā uz Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju pieredzes apmaiņā Jaunatnes politikas valsts programmas “Kontaksts” ietvaros.

Iepazīšanās ar DACVĢ parlamenta pārstāvjiem bija ļoti ijauka. Divu skolu skolēni izspēlēja dažādas komandu spēles, lai labāk saliedētos un iepazītu viens otru. Pēc tam sekoja abu parlamentu prezentācijas par savām skolām, to vēsturi, tradīcijām, pasākumiem, kā arī parlamentu lomu katras skolas dzīvē. Ja komunikācijas gaitā skolēniem radās jautājumi, uz tiem labprāt atbildēja. Vēl ATV skolēniem tika dota iespēja ienirt DACVĢ darba atmosfērā. Tika rīkota ekskursija, kuras laikā bija apskatītas dažādas telpas, laboratorijas un pat sporta laukums. Skola patiešām priecē ar savu izskatu, nopelniem un draudzīgajiem skolēniem un skolotājiem. Projekta noslēguma punkts bija kopbilde ar Rēzeknes un Cēsu skolu parlamentu pārstāvjiem.

Liels paldies DACVĢ par dalīšanos pieredzē un par jautru laika pavadīšanu!

Valērija Stupaka,
SP dalībniece

Foto: Valērija Orlova, Maruta Krustāne