Š.g. 22.septembrī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas Skolēnu parlaments piedalījas apmācībās Jaunatnes politikas valsts programmas “Kontaksts” ietvaros.

Parlamenta dalībnieki tikās ar līdzdalības eksperti Ievu Jūhansoni, kas ar dažāda veida aktivitāšu palīdzību deva iespēju jauniešiem saprast, kas ir līdzdalība, ļāva ikvienam atvērties, izejot no savas komfortas zonas, darboties komandā un uzņemties atbildību ar mērķi uzlabot Skolas parlamenta darbu (līdzdarbošanās jomā) un noteikt kopīgos mērķus un uzdevumus.

Apmācību ietvaros skolēni saliedējās, iepazinās ar galvenajiem jauniešu līdzdalības elementiem, izsecinot, kas ir komandas spēks un kādi ir sadarbības priekšnoteikumi. Turpinājumā sekoja ideju ģenerēšana, kur jaunieši pārrunāja, kā, balstoties uz mūsu vērtībām, var īstenot savu ideju interesantā un lietderīgā veidā, piemēram, organizējot skolas nometnes, ekskursijas, pasākumus un citus izaicinājumus, piemēram, podkāstus. Rezultātā  secinājām, ka lielākajai daļai ir kopīgas intereses un mērķi un ka visi Skolas parlamenta dalībnieki ir aktīvi un ambiciozi jaunieši, tādēļ mūsu sadarbībai ir veiksmīgs sākums!

Nobeigumā trenere Ieva Jūhansone aicināja nekad nebaidīties izteikt savu viedokli un piedāvāt idejas, uzņemties atbildību un realizēt vēlamo!

Paldies Ievai par ļoti noderīgām apmācībām, dalīšanos pieredzē un motivāciju līdzdarboties un īstenot idejas skolas labā!

Apmācībās piedalījās: Sāra Volkova, Niks Kristiāns Karpovs, Santa Īriste, Jānis Rancāns, Romāns Bažanovs, Valērija Stupaka, Raivo Malinovskis, Aurēlija Aleksa Puļa, Jekaterina Jurjeva, Patrīcija Astahovska, Līga Reidzāne, Dace Vilcāne, Alberts Mārtiņš Grins, Daniela Zeile, Terēze Maksimova, Valērija Orlova, Antra Teirumnieka, Artūrs Trokšs, Laima Loreta Treikule, Evelīna Viļuma, Nikita Fadejevs.

Valērija Orlova,
ATV SP prezidenta vietniece

Foto: Valērija Orlova, Terēze Maksimova, Valērija stupaka