Piektdien, 29.septembrī, ATV tika svinēta Skolotāju diena, kad mūsu skolotāji uz kādu brīdi iejutās bērnudārznieku lomās, kamēr 12. klašu skolēni izglītoja 10. un 11. klases.

Svētku dienas noslēgumā skolotājus sagaidīja koncerts, kurā katra no klasēm bija sarīkojusi kādu priekšnesumu. Arī skolotāji spēja visus izbrīnīt un noslēgumā uzstājās ar atskaiti par “bērnudārzā” pavadīto dienu un saviem piedzīvojumiem, kā arī nodziedāja pašu sarakstītu dziesmu par mūsu skolu- ATV!

Adrians Zelčs,

E-lietu ministrs