Novembrī pieredzes apmaiņā uz Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu (ATV) devās Smiltenes tehnikuma un Alūksnes novada skolu skolotāji.

Smiltenes tehnikuma vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāji iepazinās ar ATV vēsturi, mācību un materiālo bāzi. Viņi noskaidroja, kā skolā notiek zinātniski pētnieciskā darbība, uzzinot, ka ATV tiek rīkota sava zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konference; divi skolēni viesiem prezentēja savus zinātniski pētnieciskos darbus un dalījās darba izstrādes niansēs. Smiltenes tehnikuma pedagogi pēc tikšanās uzsvēra, ka ATV mācību process tiek organizēts ļoti augstā līmenī un ir vērts pārņemt labos piemērus.

Alūksnes novada dabaszinību mācību priekšmetu skolotāji tika iepazīstināti, kā ATV notiek mācību process. Īpaša uzmanība tika pievērsta STEM jomas mācību priekšmetu apguvei skolā, – savā pieredzē dalījās ATV ģeogrāfijas skolotāja Elita Opincāne un fizikas skolotāja Ilze Lukjanova. Tikšanās laikā ciemiņi uzsvēra, ka labprāt sadarbotos ar ATV.

Runājot par sadarbību ar citām izglītības iestādēm, jāuzsver, ka ATV labprāt smeltos pieredzi arī no ārzemju, proti, igauņu kolēģiem. Novembrī ATV pārstāvji un Kuresāres ģimnāzijas (Igaunija) pārstāvji piedalījās projekta „Eco- friendly robotics for a future green world” pirmajā mobilitātē Portugāles pilsētā Beneditā. Ar iepazītajiem igauņu kolēģiem varētu izveidoties laba sadarbība, uzaicinot Kuresāres ģimnāzijas skolēnus piedalīties ATV atklātajā ZPD konferencē.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.
Nellijas Vilkastes foto