Ar Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmumu apstiprināts Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas projekta “STEP – STEM to Environmental Problems” pieteikums Erasmus+ programmā.

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola koordinēs stratēģiskās partnerības projekta realizācijas procesu, kas tiks īstenots 5 valstīs (Latvijā, Turcijā, Bulgārijā, Rumānijā un Polijā) no 2018. līdz 2020. gadam.

Projekta mērķis ir apzināt un izpētīt katras projektā iesaistītās valsts konkrēta reģiona vides problēmas un, izmantojot STEM jomas prasmes, rast risinājumus šo problēmu mazināšanā vai pat pilnīgā izskaušanā.

Projekta realizācijas laikā 2 eksperti no Turcijas, 4 skolēni un 2 pedagogi no katras valsts apmeklēs katru projekta dalībvalsti, lai darbotos kopā, dalītos pieredzē un rastu labākos risinājumus vides jautājumos.

No 2018. līdz 2020. gadam Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola kā partnerorganizācija darbosies arī Turcijas koordinētajā Erasmus+ projektā “Robotics Through Schools”.

Projektu realizēs skolas un organizācijas no Latvijas, Somijas, Zviedrijas, Slovēnijas, Turcijas un Portugāles. Projekta galvenais mērķis ir attīstīt un pilnveidot gan teorētiskās zināšanas, gan arī praktiskās iemaņas moderno tehnoloģiju un zinātnes jomā. 6 skolēni un 2 skolotāji no katras valsts apciemos visas projekta dalībvalstis, lai gūtu zināšanas un dalītos pieredzē robotikas jomā.

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola uzņems ciemiņus 2020.gadā, piedāvājot dalībniekiem plašu 5 dienu aktivitāšu programmu, kuras ietvaros skolēniem tiks dota iespēja izpētīt un izveidot robotus, izpētīt dronu uzbūvi un to darbības principus, apgūt 3D printeru darbību un mikrokontrolieru programmēšanas pamatus.

Šie Erasmus+ projekti pavērs skolēniem iespēju pielietot iegūtās STEM zināšanas praksē, attīstīt komunikācijas un sadarbības prasmes, būt līdzatbildīgiem vides jautājumos, papildināt savas zināšanas moderno tehnoloģiju un zinātnes jomā, kā arī pilnveidot angļu valodas prasmes.