Šī gada 26.maijā Viļānu kultūras namā uz sadanci “Spēlēju, dancoju” kopā ar citiem Rēzeknes novada skolu deju kolektīviem devās ar’imūsu skolas tautas deju kolektīva dejotāji: Kristīne Onužāne, Lelde Krešova, Katrīne Semule, Dace Vilcāne, Līga Reidzāne, Artūrs Trokšs un Alberts Mārtiņš Grins.

Pasākuma mērķis bija sadancoties, satikt citus dejotājus un parādīt savu māku dejot. Pasākumā piedalījās sešpadsmit tautas deju kolektīvi.  Deju diena sākās ar kopīgiem mēģinājumiem, mūsu skolas dejotāju vadībā jaunākie dejotāji apguva dažādas rotaļdejas, kuras  pēc tam tika izdejotas pasākuma noslēgumā. Savukārt koncertā tika parādītas dejas, kas apgūtas mācību gadā.

Šajā deju dienā mēs izbaudījām dejas prieku un guvām daudz pozitīvu emociju. Kaut arī deju kolektīvs šogad bija neliels, tas spēja darboties un parādīt sevi. Par mūsu nelielo deju kolektīvu Kristīne saka “visi dalībnieki ir radoši un draudzīgi, kas veido kolektīvā labu un motivācijas pilnu gaisotni”.