2021. gada 3. septembra nedēļa Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā aizsākās ar neparastu rosību – 12. klašu skolēni organizēja savu jaunāko skolas biedru iesvētīšanu. Pandēmijas un attālinātā procesa dēļ šo pasākumu nebija izjutuši arī vienpadsmitie!

13. septembra ģērbšanās stils bija “2000’reperi”, 14. septembrī – “Gender swap”, bet 15. septembrī tematiskā ievirze bija “Cietumnieki”. Visi skolēni aktīvi iesaistījās, humors un jautrība sita augstu vilni!

Savukārt 16. septembris bija kulminācija, kad “Cylvāka bārna parkā” noritēja sporta dienas aktivitātes Eiropas skolu sporta dienu (ESSD) ietvaros ar moto “Aicināt skolas kustībai!”. 12. klašu skolēni organizēja saviem skolas biedriem dažādas interesantas sporta aktivitātes, noritēja volejbola turnīrs, dienas kulminācijā tika nodots zvērests par uzticību ATV un turpmāku aktīvu iesaisti dažādos pasākumos, kā arī visi mielojās ar dārzeņu zupu.

Veiksmīgākās komandas, kā arī katra klase tika apbalvota ar saldām balvām. Laika apstākļi mūs lutināja, tādēļ diena paskrēja nemanot.

Maruta Krustāne,
Izglītības metodiķe audzināšanas darbā