Projekta otrajā posmā tika turpinātas diskusijas par vides problēmu mazināšanu konkrētajā reģionā, šoreiz runājot par ūdens izniekošanu. Pirmajā dienā tika prezentēts izveidotajos STEM klubos paveiktais, piemēram, ar vides aizsardzību saistītu pasākumu organizēšana, dalība konkursos, radošo darbnīcu rīkošana un sadarbošanās ar citām organizācijām, kā arī tika iepazīta projekta norises pilsēta, tās vēsture un nozīmīgākie apskates objekti. Nākamā diena tika pavadīta reģiona svarīgākajās dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtās, kur varēja apskatīt dzeramā ūdens iegūšanas procesu no dziļurbuma līdz pēdējai attīrīšanai, iepazīstot arī procesa tehnoloģiskās nianses. Trešā diena tika veltīta ūdens kvalitātes testēšanas izzināšanai vietējā universitātē, pašiem arī izmēģinot filtrēšanu, titrēšanu un mērīšanu, lai iegūtās zināšanas vēlāk pielietotu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un laboratoriju apskates laikā.

Visa projekta laikā Tirgu Žiu ieskāva ziedošas magnolijas, ķirši un citi ziedoši koki, kas padarīja tradicionālās arhitektūras muzeja, pareizticīgo klostera un nacionālo dārgumu muzeja apskati īpaši patīkamu. Vakaros bija dots arī brīvais laiks, kura laikā skolēni apsprieda dienā paveikto, apsverot iespējas turpināt sadarbību arī citos projektos.

Katru dienu tika veltīts laiks arī grupu darbam, kura laikā skolēniem vajadzēja identificēt dažādas problēmas, cēloņus un sekas, kas saistītas ar ūdens izniekošanu dažādās dzīves jomās, izstrādāt priekšlikumus problēmu novēršanai un izveidot video, plakātus un citus līdzekļus sabiedrības informēšanai par ūdens izniekošanu, projekta beigās prezentējot paveikto. Pēc projekta noslēguma pasākuma mūsu skolas pārstāvēm bija laiks apmeklēt arī Tirgu Žiu mākslas muzeju, gida pavadībā iepazīstot reģiona nozīmīgāko mākslinieku darbus.

Jūlija Tumanovska
ATV 12.a klases skolniece