No 16. līdz 20. septembrim četras ATV skolnieces- Irina Adeļeviča, Viktorija Maksimova, Lidziya Prakhouskaya un Ermīne Krustāne, ATV direktora Aivara Vilkastes un projekta koordinatores Vinetas Pavlovas pavadībā devās Erasmus+ projekta “STEP – STEM” to environmental problems” trešajā mobilitātē Polijā, kas bija veltīta mežu izciršanas un tās radīto seku izpētei un problēmas mazināšanas iespējamo risinājumu izstrādei.

Projekta mobilitātes pirmās divas dienas Polijas partneri organizēja vienā no skaistākajām un senākajām Polijas pilsētām-Poznaņā. Projekts tika iesākts ar ledus laušanas spēlēm, kuru laikā projekta dalībnieki iepazina viens otru. Skolēni bija gan kautrīgi, gan skaļi, gan atvērti un draudzīgi, taču viņus visus vienoja viens- vēlme pētīt, darboties un palīdzēt dabai.

Dienas turpinājumā visus dalībniekus ceļš veda pa Poznaņas ielām līdz Adam Mickewicz universitātei, kur Bioloģijas fakultātes biologs profesors Szymon Konwerski iepazīstināja visus ar dabas vēstures muzeja kolekciju, rosināja iepazīt un sīkāk aplūkot mežu izciršanas problēmu, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, sugu izmiršanu un izpētīt apdraudēto sugu aizsargāšanas iespējas. Profesora Konowersi vadībā projekta dalībnieki devās āra nodarbībā, lai universitātes apkārtnē pētītu kukaiņu daudzveidību, noteiktu to piederību kādai konkrētai kukaiņu sugai.

Pēc nodarbībām universitātē projekta dalībnieki devās uz vecpilsētu-fascinējošu un vēsturisku, skaistu un iepriekš neredzētu, kur kopā ar Polijas meitenēm, kuras darbojās gidu lomā, tika iepazīta vecpilsētas vēsturiskā puse.

Poznaņā tika arī apmeklēts zoodārzs, kur projekta dalībnieki varēja aplūkot un iepazīt dažādus eksotiskus dzīvniekus, abiniekus un kukaiņus, kuri ir pakļauti mežu izciršanas negatīvajām sekām, kā arī uzzināt par zoodārzu lomu un nozīmi apdraudēto sugu aizsardzībā un to izmiršanas novēršanā.

Trešajā projekta dienā projekta dalībnieki devās uz Debogoru (nelielu ciematu) ar mērķi tuvāk izpētīt šīs apkārtnes floru, faunu un meža ekosistēmu (Notecka mežā). Trīs dienu garumā projekta dalībnieki darbojās šinī vietā, gan ciemojoties vietējā pašvaldībā, gan apmeklējot dabas muzeju un mežniecības skolu, gan arī pētot augus, kokus un kukaiņus tuvējā apkārtnē. Visas praktiskās nodarbības tika organizētas internacionālās komandās, kas deva iespēju skolēniem attīstīt komunikācijas un sadarbības prasmes, pilnveidot savas angļu valodas zināšanas, kā arī iegūt jaunus draugus.

Visas projekta mobilitātes laikā eksperti no Turcijas bija sagatavojuši dažādas STEM aktivitātes, piemēram, barības ķēžu svarīguma izprašana, piesārņojuma veidošanās principu izpratne pilsētbūvniecības kontekstā, ekomājas inženierplāna izstrāde un ēkas praktiska konstruēšana.

ATV skolnieces atzīst, ka visas projekta mobilitātes dienas bija piepildītas ar intensīvām un izglītojošām nodarbībām, dažādām radošām un praktiskām aktivitātēm un aizraujošām lekcijām, kas deva iespēju papildināt savas zināšanas un paplašināt savu redzesloku vides problēmu jautājumos.

Informāciju sagatavoja
Erasmus+ projekta “STEP – STEM To Environmental Problems”
koordinatore Vineta Pavlova