No 14. līdz 18. jūnijam ATV skolēni un skolotāji piedalījās Erasmus+ projekta “STEP–STEM to environmental problems” Bulgārijas partnera “Institute Perspectives” organizētajos pasākumos. Aktivitātes norisinājās gan virtuāli, gan arī klātienē Bulgārijas pilsētā Svištov. Skolēni un skolotāji no Latvijas, Bulgārijas, Rumānijas un Turcijas tikās ar dažādu valstu un profesiju pārstāvjiem, lai, izmantojot STEM prasmes un zināšanas, pētītu, analizētu, iepazītu un risinātu jautājumus, kas saistīti ar vides problēmām.

Pirmā diena

Projekta nedēļa aizsākās Svištovas vidusskolā ar projekta atklāšanas ceremoniju, kur Bulgārijas dalībniekiem bija iespēja tikties ar rumāņu dalībniekiem, kā arī virtuāli iepazīties ar Latvijas un Turcijas skolēniem un skolotājiem. “Institute Perspectives” priekšsēdētājs Ahmeds Kuytovs teica savu atklāšanas runu, un pēc tās sekoja Rumānijas skolotāju un Institute Perspective brīvprātīgo uzrunas un prezentācijas. Dalībnieki apmeklēja vidusskolas STEM centru, kur skolotājs dalījās pieredzē par STEM centra ideju, darbību un nākotnes iecerēm. Bruno Fracasso, brīvprātīgais no Itālijas, dalījās pieredzē par Fridays4future darbību, taču Sema Uzun, brīvprātīgā no Turcijas, iepazīstināja skolēnus ar pamatprincipiemo, kā vadīt sociālo mediju kampaņu.

Otrā diena

Rumānijas un Bulgārijas skolēniem bija iespēja doties pētnieciskā ekspedīcijā pa Donavas upi. Viņi ceļoja ar laivu un pētīja dabu, vienlaikus fotografējot upi un vācot pierādījumus par ūdens piesārņojumu un postījumiem Donavas upē, kas radušies cilvēka darbības rezultātā, iegūstot smiltis no upes gultnes, un par aizliegtajiem paņēmieniem zivju ķeršanā.

Pēcpusdienas tiešsaistes nodarbībā Enrike Ernandess, brīvprātīgais no Spānijas,  runāja par kalnrūpniecību un tās ietekmi uz dabu, un viņa kolēģis Josu Kandela Maldonado, okeanogrāfs un profesionāls ūdenslīdējs dalījās savā pieredzē un pētījumos par ūdens piesārņojumu. Sema Uzun iepazīstināja ar piesārņojumu Donavas upē, bet Bruno Fracasso iepazīstināja ar elektrisko zveju un tās kaitējumu ekosistēmai. Dienas izskaņā skolēni veidoja informatīvus materiālus par Donavas upes vides problēmām.

Trešā diena

Ar mērķi parādīt Bulgārijas kultūras mantojumu un palielināt izpratni par arheoloģiskajām vietām, tika apmeklēta Novae, kas ir viens no nedaudzajiem lielajiem Romas leģionāru cietokšņiem. Dalībnieki no Bulgārijas, Rumānijas un brīvprātīgie devās uz cietoksni, lai attīrītu teritoriju no zāles un atkritumiem.

Dienas tiešsaistes sesijā Sema Uzun runāja par to, kā popularizēt velosipēdu izmantošanu, savukārt, Bruno Fracasso iepazīstināja projekta dalībniekus ar to, kā atjaunot arheoloģiskās vietas, izmantojot 3D modelēšanu. Skolēniem tika dota iespēja pašiem virtuāli rekonstruēt Novae cietoksni un prezentēt savu darbu pārējiem projekta dalībniekiem.

Deivids Huismans, Helsinku universitātes (Somija) lauksaimniecības, vides un resursu ekonomikas zinātņu maģistrs, dalījās pieredzē par STEM jomas nozīmi vides problēmu atklāšanā, noteikšanā un risināšanā.

Ceturtā diena

Bulgārijā klātesošie dalībnieki devās uz vienu no Svištovas ekodārziem, kuros viņi pētīja augus un to veiksmīgas audzēšanas priekšnoteikumus, bet pēcpusdienas tiešsaistes sesijā Sema Uzun runāja par gaisa piesārņojuma ietekmi uz dārzeņiem. Enrike Ernandess uzstājās ar prezentāciju par Slow Food un kā tas varētu palīdzēt mainīt mūsu ieradumus un samazināt kaitējumu videi, bet kosmosa inženieris Guillermo Dominguez Calabuig informēja projekta dalībniekus par piesārņojumu kosmosā un stāstīja par savu darbu Vācijas Aviācijas un kosmosa centrā (DLR). Bruno Frakaso uzstājās ar prezentāciju par to, kā izvēlēties stādāmo zonu, un viņš skaidroja septiņus faktorus, kas jāņem vērā pirms augļu dārza projektēšanas.

Piektā diena

Pēdējā sesija bija paredzēta refleksijai un sertifikātu ceremonijai. Stefani Marinova vadīja refleksijas procesu un uzdeva projekta dalībniekiem trīs jautājumus: -Kā tu juties projekta nedēļas laikā? –Kādi bija izaicinājumi projekta nedēļa laikā? -Vai pēc šīs nedēļas tavā dzīvē kaut kas mainīsies? Katrs dalībnieks atbildēja uz šiem jautājumiem, dalījās savās domās un novērojumos. Pēc refleksijas projekta dalībniekiem tika izsniegti sertifikāti un sanāksme noslēdzās ar cerību drīzumā satikties Turcijā uz projekta noslēguma aktivitātēm.

ATV skolēni atzinīgi novērtē dalību projektā.

Man ļoti patika, kā mentori ļoti īsi un skaidri stāstīja par konkrēto vides problēmu. Visspilgtākā un interesantākā diena bija otrā. Skolotāji ļoti saprotamā veidā pastāstīja par Donavu, par derīgo izrakteņu ieguvi, kā arī man patika uzdevums, kuru mums bija jāveic otrajā dienā – izdomāt moto, risinājumus un plakātu par upes piesārņojumu. Šis projekts atstāja tikai pozitīvas atmiņas: esmu iepazinusies ar daudziem interesantiem cilvēkiem no dažādām valstīm, uzlabojusi savas prasmes angļu valodā, kā arī vairāk uzzināju par tādām problēmām kā malumedniecība, gaisa un ūdens piesārņojums.

Darja

Man tika dota lieliska iespēja piedalīties Erasmus+ projektā. Es varu teikt, ka šis laiks nav pagājis velti, jo es ne tikai uzlaboju angļu valodas zināšanas, bet arī uzzināju daudz jauna par mūsu planētu un aktuālām vides problēmām. Tā ir patiešām vērtīga pieredze, kas man palīdzēs nākotnē, kā arī visiem tiem, kas bija daļa no šī brīnišķīgā projekta.

Jekaterina

Man ļoti patika piedalīties šajā projektā, jo tas notika tik neformālā, bet draudzīgā, mierīgā un jautrā gaisotnē. Šis projekts sniedza detalizētāku informāciju par vides tēmām, deva iespēju pašiem rast risinājumus šīm problēmām un uzlabot savas angļu valodas zināšanas.   Paldies par iespēju piedalīties šajā projektā!

Jana

Materiālu sagatavoja ATV starptautisko projektu koordinatore
Vineta Pavlova