Š. g. 24. janvārī tika īstenots 11.a klases skolnieces Viktorijas Maksimovas projekts “Tava balss ir Latvijas nākotne” Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā.

Projekts iesākās ar vēlēšanu, balsošanas sistēmu, vēlētāju neaktivitātes dziļāku izskaidrošanu un pamatošanu. Vēlāk jautājumi tika uzdoti auditorijai. Jautājumi izraisīja spriedzi un divpusēju dialogu un diskusiju – vēlēt vai nevēlēt?

Vēstures skolotāja par vēlēšanām pastāstīja no vēsturiskā viedokļa- no Senās Grieķijas līdz mūsdienām.

12.klases audzēkne Jūlija Tumanovska turpinājumā stāstīja par savu pieredzi Portugālē, kur ar jauniešiem arī apsprieda vēlēšanu nepieciešamību.
Noslēgumā jaunieši tika sadalīti komandās, kur, saliekot prātus kopā, viņiem vajadzēja izdomāt ieinteresējošu un pārliecinošu reklāmu par to, ka jāiet vēlēt.
Kopumā pasākums vienoja dažādi domājošus jauniešus un skolotājus, kur, izteikdami savas domas, varēja parādīt savu nostāju.

Publicēts pēc Facebook materiāliem
www.facebook.com/groups/1167844399995155/permalink/1920054491440805/