29. jūnijā atestātus par Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvēšanu saņēma 13 jaunieši – nu jau trešā skolas izlaiduma klase. Viņus sveikt bija ieradusies Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore, zinātņu doktore, profesore Iveta Mietule un Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra.

Pirms atestātu izsniegšanas Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas direktors Aivars Vilkaste vēlēja absolventiem atrast savu īsto vietu dzīvē un darīt to, kas sagādā patiesu prieku un gandarījumu, savukārt klases audzinātāja Vineta Pavlova novēlēja ikvienam savam audzēknim nebaidīties kļūdīties un vienmēr tiekties sasniegt kādu jaunu mērķi.

Absolventi saņēma ne tikai atestātus par vidusskolas absolvēšanu, bet arī īpašas balvas no Rēzeknes novada izglītības pārvaldes un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas.

Esam patiesi priecīgi un lepni, ka Ministru prezidenta pateicības rakstu par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem, kā arī Finanšu ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas dāvāto Simtgades izcilnieka balvu saņēma Jūlija Tumanovska.

Šajā nozīmīgajā dienā absolventus sveica gan skolas ansambļa meitenes, gan desmito un vienpadsmito klašu skolēni, kuri bija sagatavojuši gan liriskus muzikālus sveicienus, gan ekspresīvu deju apsveikumus, gan arī garšīgus pārsteigumus.

Un tad jau sekoja pašu absolventu uzruna, spilgtākās atmiņas, smaidi, ziedi, novēlējumi un pateicības vārdi klases audzinātājai, skolotājiem, direktoram, akadēmijai un vecākiem par sniegto atbalstu, pacietību un zināšanām visu vidusskolas gadu laikā.

Vēlam veiksmi, izturību un panākumus visiem absolventiem turpmākajā dzīves ceļā!

12.klases audzinātāja Vineta Pavlova