19. novembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika svinīgs pasākums par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai. Tā laikā, pateicoties par ieguldīto darbu, ar Atzinības rakstiem tika sveikti RTA un Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) mācībspēki, darbinieki, kā arī čaklākie un aktīvākie RTA studenti.

Pasākumu vadīja RTA Rozes un Bruņinieka titula ieguvēji, 1. kursa studenti – Jana Kozule un Ēriks Meteļskis (ATV absolvents).

Uzrunājot Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas saimi, RTA rektore, profesore Iveta Mietule aicināja būt lepniem par savu valsti, jo tā ir pati labākā vieta pasaulē, kur studēt, strādāt un dzīvot. I. Mietule sveica arī eksrektoru, profesoru Edmundu Teirumnieku, jo šogad tituls „Rēzeknes Goda pilsonis” piešķirts E. Teirumniekam par Rēzeknes pilsētas, Latgales reģiona attīstību un popularizēšanu.

Pasākuma laikā, pateicoties par ieguldīto darbu, Atzinības raksti tika piešķirti trīs ATV darbiniekiem:

  • direktoram AIVARAM VILKASTEM par personīgo ieguldījumu Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas attīstībā;
  • skolotājai SANDRAI TROŠINAI par inovatīvu risinājumu ieviešanu mācību procesā un nozīmīgu ieguldījumu skolas starptautiskās sadarbības veidošanā un attīstībā, iesaistot skolēnus eTwinning skolu kopienā;
  • apkopējai VALENTĪNAI BORISOVAI par izcilu profesionālo pienākumu pildīšanu, darot vairāk, nekā prasa amata pienākumi.

Pasākumā uzstājās RTA jauktais koris „Sonitum” (diriģents Jānis Mežinskis, klavieres spēlēja Guntra Kuzmina-Jukna) un deju kopa „Dziga” (vadītāja Inga Žirgule). Savukārt RTA Studējošo padomes studenti bija sarūpējuši muzikālu sveicienu, kopīgi nodziedot „Mana dziesma”.

Informāciju sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.
Māra Justa foto