Pēdējā laikā valstī ir saasinājusies problēma par  drošību internetā un finansiālajiem noziegumiem. Statistika rāda, ka 2022. gada 1.pusgadā ir izkrāpti 4,9 milj.  (Finanšu nozares asociācijas dati), pie tam sociāli neaizsargātās grupas ir bērni, jaunieši un  seniori. Tādēļ š.g. 27. septembrī ATV zālē pulcējās skolēnu vecāki, kur viņiem tika organizētas nodarbība (vad. S.Trošina un M.Krustāne), lai aktualizētu dažādus jautājumus par drošību internetā un  finansiālajiem noziegumiem. Tika uzsvērta  komunikācijas nozīme ģimenēs, lai varētu maksimāli izvairīties no dažādiem riskiem, un daudzveidīgi padomi, kā nepalikt par “naudas mūļiem”. Vecāki varēja tuvāk iepazīties ar informatīvajiem plakātiem par populārāko lietotņu drošības aspektiem, padomiem sarunai ar bērniem par digitālo drošību un finanšu pratību.