Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 10. klasē uzņemto skolēnu saraksts

ATV_2020_05ATV_2020_04
ATV_2020_32ATV_2020_20
ATV_2020_35ATV_2020_09
ATV_2020_06ATV_2020_15
ATV_2020_12ATV_2020_21
ATV_2020_03ATV_2020_24
ATV_2020_10ATV_2020_25
ATV_2020_11ATV_2020_45
ATV_2020_28ATV_2020_14
ATV_2020_36ATV_2020_16
ATV_2020_46ATV_2020_22
ATV_2020_07ATV_2020_01
ATV_2020_08ATV_2020_19
ATV_2020_13ATV_2020_29
ATV_2020_18ATV_2020_34
ATV_2020_23ATV_2020_43
ATV_2020_27ATV_2020_33
ATV_2020_30ATV_2020_39
ATV_2020_38ATV_2020_44
ATV_2020_26ATV_2020_31
ATV_2020_41ATV_2020_37
ATV_2020_42ATV_2020_17
ATV_2020_02