Uzņemšana ATV 2023./2024.m.g.

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 10.klasē ir uzņemti

(Autrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas uzņemšanas komisijas 2023.gada 6.jūlija lēmums nr.1)

ATV_024ATV_045
ATV_031ATV_017
ATV_012ATV_044
ATV_008ATV_025
ATV_041ATV_034
ATV_018ATV_030
ATV_005ATV_004
ATV_007ATV_043
ATV_023ATV_035
ATV_001ATV_003
ATV_029ATV_020
ATV_047ATV_009
ATV_048ATV_036
ATV_014ATV_019
ATV_016ATV_032
ATV_039ATV_028
ATV_011ATV_042
ATV_033ATV_002
ATV_038ATV_022
ATV_021ATV_006
ATV_015ATV_027
ATV_040ATV_013
ATV_010ATV_026

Dokumenti