Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas

Uzņemšanas komisijas protokols

Rēzeknē

2024.gada 10.jūlijā                                                                                                                 Nr.1

Saskaņā ar saņemtajiem pieteikumiem par uzņemšanu un pievienotajiem dokumentiem, ievērojot Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas  21.03.2024. uzņemšanas noteikumus  Nr.3.7 / 1 “Izglītojamo uzņemšanas noteikumi Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā 2024./2025.mācību gadā” UZŅEMT vispārējās vidējās izglītības programmas (kods 31016011) 10.klasē šādus skolēnus:

ATV_035ATV_022ATV_028
ATV_047ATV_029ATV_036
ATV_016ATV_013ATV_046
ATV_032ATV_003ATV_002
ATV_014ATV_021ATV_019
ATV_023ATV_042ATV_020
ATV_039ATV_053ATV_031
ATV_018ATV_009ATV_050
ATV_025ATV_012ATV_056
ATV_004ATV_037ATV_026
ATV_007ATV_041ATV_054
ATV_010ATV_045ATV_055
ATV_034ATV_052ATV_043
ATV_049ATV_015ATV_030
ATV_001ATV_033ATV_038
ATV_051ATV_024ATV_044
ATV_017ATV_027ATV_008