17.01.2020. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā aizritēja tradicionālā Vecāku balle. Skolēni bija sagatavojuši vecākiem koncertu, kurā katra klase centās iepriecināt un pārsteigt klātesošos ar sirsnību un oriģinalitāti. Varējām baudīt skolas tautas deju kolektīva uzstāšanos, kā arī vokālā ansambļa sniegumu.  Tas bija pasākums, kurā neformālā gaisotnē iepazinām cits citu – bērni, vecāki, skolotāji. Šāda savstarpējā bagātināšanās saspringtajā ikdienā nenotiek bieži.

Kā teikts vecāku pateicības vēstulē :”Mums ir patiess prieks, lepnums un gandarījums, ka mūsu bērns mācās Jūsu skolā. Aicinām arī turpmāk nezaudēt šobrīd tik nepieciešamās cilvēciskās īpašības – patiesumu, labestību,  sapratni, un atsaucību.”

Paldies vecākiem par atzinību!

ATV
Audzināšanas darba metodiķe
Diāna Sergeiceva