2020./2021. mācību gadā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) 11. klases jaunieši veiksmīgi piedalījās Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) valsts konferencē. Armands Reidzāns, kurš septembrī uzsāka mācības 12. klasē, izvēlējās veikt pētījumu par tēmu “Jauna vietējā produkta biznesa modeļa kanvas izstrāde”. Viņa izstrādātais ZPD valsts konferencē tika novērtēts ar augsto II pakāpi un saņēma Latvijas Universitātes specbalvu.

Runājot par ZPD tēmas izvēli, jaunietis teic, ka vēlējies ko vairāk uzzināt par jauna uzņēmuma dibināšanu, kā arī par jauna produkta izveidošanu. Īstenot šo ZPD Armandam palīdzēja darba vadītāja skolotāja Maruta Krustāne, par ko jaunietis saka lielu paldies.

“Veicot pētījumu, tika izlasīts daudz dažādu materiālu par šo tēmu, un es noskaidroju pamatus par jauna uzņēmuma izveides principiem. Sarežģīti bija izpētīt vietējo tirgu un izstrādāt biznesa modeļa kanvu savam produktam,” stāsta Armands.

Uz jautājumu, vai ZPD aizstāvēt attālināti bija sarežģītāk, nekā, ja to darītu klātienē, Armands atbild: “Vieglāk uzstāties ir attālināti, jo atrodies tikai pie datora ekrāna. Tomēr interesantāk un patīkamāk ir uzstāties klātienē, tad var patiesi izjust šo atmosfēru.”

Uzzinot, ka viņa ZPD “Jauna vietējā produkta biznesa modeļa kanvas izstrāde” ir novērtēts ar augsto II pakāpi un ieguvis Latvijas Universitātes specbalvu, Armands esot juties ļoti gandarīts par paveikto darbu un pagodināts par augsto novērtējumu.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.
Foto no A. Reidzāna personīgā arhīva