30. janvārī Rēzeknes pilsētas domes lielajā zālē jau trešo gadu pēc kārtas norisinājās Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes rīkotā neformālā jauniešu, politiķu un lēmumu pieņēmēju tikšanās “Vēlbrokastis ar lēmumu pieņēmējiem”.

ATV šajā pasākumā pārstāvēja 10.A klases skolnieces Viktorija Maksimova, Ērika Drobakova, Ermīne Krustāne un Agnija Logina; 10. B klases skolnieces Jūlija Kalvāne un Daniela Plasa; 11.klases skolnieki Jūlija Vaņkova, Kristīne Rogozova un Aleksandrs Iļjins.

Tikšanās ietvaros jaunieši, lēmumu pieņēmēji un deputāti neformālos apstākļos diskutēja par abām pusēm aktuāliem jautājumiem un problēmām un meklēja risinājumus, kā kopīgiem spēkiem tiekties uz Rēzeknes jauniešu dzīves kvalitātes un iespēju uzlabošanu.

Jaunieši un lēmumu pieņēmēji strādāja piecās darba grupās. Vispirms Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes priekšsēdētāja Līga Ivanova visus klātesošos iepazīstināja ar Jauniešu foruma “Iedvesmo Rēzekni”, kas notika 2018. gada 25. janvārī uzrakstītajiem un apkopotajiem priekšlikumiem un sasāpējušiem jautājumiem, kas bija sadalīti astoņos lielos blokos – “Izglītība un apmācības”, “Jauniešiem iespēju līdzdarboties jaunatnes politiku ietekmējoša lēmumu pieņemšanas procesā nodrošināšana”, “Jauniešu līdzdalību un iniciatīvu realizēšanu sporta, kultūras, veselības un brīvā laika pavadīšanas sekmēšanu”, “Jauniešu iesaistīšanu brīvprātīgajā darbā”, “Starptautiskā sadarbība un jauniešu mobilitāte”, “Sekmēt uzņēmējdarbības prasmju attīstību un jauniešu nodarbinātību”, “Vides pielāgošana”, “Patriotisma un valstiskuma apziņas veicināšana”.

Maruta Krustāne,
atb. skolotāja par audzināšanas un ārpusstundu darba jomu.